Waarom Stuiver

Missie

Het hebben van een gezonde zorg- en financiële situatie maakt het leven rustiger, aangenamer, minder zorgelijk en vooral ook makkelijker. Voor velen is dit helaas niet vanzelfsprekend. Hierbij valt te denken aan personen met een verstandelijke beperking, zij die te maken hebben met een NAH (niet aangeboren hersenletsel), psychische of psychiatrische problemen. Voor deze groep mensen biedt Stuiver haar diensten aan om hen te ontzorgen en behulpzaam te zijn.

Met een gedreven en professioneel team leveren wij maatwerk waarbij de cliënt centraal staat en met respect wordt behandeld. Wij zijn daarbij open en laagdrempelig in de communicatie. Op integere wijze behartigen wij hun financiële administratie en staan wij hen bij als mentor in zorg- en welzijnsaangelegenheden. Naast alle benodigde vakgerichte kennis en ervaring maken wij vooral gebruik van ons “gezond verstand” om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Visie

Een geordende welvaart bevordert het welzijn. Met andere woorden, wanneer de financiën in orde zijn, is dat positief voor het welzijn. Het hebben van een gezonde administratie en het ontvangen van de juiste zorg is echter niet meer zo simpel in de huidige complexe maatschappij vol regels, formulieren en keuzemogelijkheden. Steeds vaker heeft een groter wordende groep mensen behoefte aan hulp hierbij. Te denken valt aan de steeds ouder wordende mens en het groeiend aantal alleenstaanden dat op niemand kan terugvallen om hen behulpzaam te zijn bij hun financiële-, zorg- en welzijnsaangelegenheden.

Stuiver Beschermingsbewind en Mentorschap
Postbus 756 | 7500 AT ENSCHEDE

info@stuiverbb.nl | 088 482 07 77

Tel. bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur (ma t/m vr)

Een email kan altijd worden verstuurd en wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, tijdens kantooruren binnen 24 uur beantwoord.