Tarieven 2020

Tarief voor: Per maand Per jaar
Beschermingsbewind
Krachtens een beschikking kantongerecht
€ 96,08 € 1153,-
Beschermingsbewind (economische eenheid)
Krachtens een beschikking kantongerecht
€ 115,33 € 1384,-
Mentorschap
Krachtens een beschikking kantongerecht
€ 96,08 € 1153,-
Combinatie mentorschap en beschermingsbewind € 173,- € 2076,-
Eenmalige kosten intake beschermingsbewind € 543,-
Eenmalige kosten intake mentorschap € 543,-
Eenmalige kosten intake combinatie
mentorschap en beschermingsbewind
€ 977,-
Informatiegesprek/presentatie KOSTENLOOS
 • Inzake bewind geldt, conform de richtlijnen van het LOVCK,
  voor economische eenheden 120% van de vastgestelde tarieven.
 • Voor het opmaken van een eindrekening en -verantwoording per andere datum dan 31 december of 1 januari
  van enig jaar, wordt een forfaitair tarief van €204,- in rekening gebracht. Dit geldt niet bij verwijtbaar ontslag van de bewind­voerder. Bij einde mentorschap worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Voor extra werkzaamheden t.g.v. woningontruiming wordt een bedrag van €339,- in rekening gebracht.
  In het geval van mentorschap wordt bij het regelen van een verhuizing €339,- in rekening gebracht.
 • Voor extra werkzaamheden die niet tot een reguliere bewind of mentorschap behoren,
  wordt een uurtarief van €67,80 in rekening gebracht.

Stuiver Beschermingsbewind en Mentorschap
Postbus 756 | 7500 AT ENSCHEDE
info@stuiverbb.nl | 088 482 07 77

Tel. bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur (ma t/m vr)

Een email kan altijd worden verstuurd en wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, tijdens kantooruren binnen 24 uur beantwoord.

U kunt ons ook een bericht sturen d.m.v. het
formulier hiernaast. Wij zullen z.s.m. contact
met u opnemen.

Contact