Tarieven 2023

Tarief voor: Per maand Per jaar
Beschermingsbewind
Krachtens een beschikking kantongerecht
€103,75 € 1245,-
Beschermingsbewind (economische eenheid)
Krachtens een beschikking kantongerecht
€ 124,41 € 1493,-
Mentorschap
Krachtens een beschikking kantongerecht
€ 103,75 € 1245,-
Combinatie mentorschap en beschermingsbewind € 186,75 € 2241,-
Eenmalige kosten intake beschermingsbewind € 586,-
Eenmalige kosten intake mentorschap € 586,-
Eenmalige kosten intake combinatie
mentorschap en beschermingsbewind
€ 1054,-
Informatiegesprek/presentatie KOSTENLOOS
 • Inzake bewind geldt, conform de richtlijnen van het LOVCK,
  voor economische eenheden 120% van de vastgestelde tarieven.
 • Voor het opmaken van een eindrekening en -verantwoording per andere datum dan 31 december of 1 januari
  van enig jaar, wordt een forfaitair tarief van €220,- in rekening gebracht. Dit geldt niet bij verwijtbaar ontslag van de bewind­voerder. Bij einde mentorschap worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Voor extra werkzaamheden t.g.v. woningontruiming wordt een bedrag van €366,- in rekening gebracht.
  In het geval van mentorschap wordt bij het regelen van een verhuizing €366,- in rekening gebracht.
 • Voor extra werkzaamheden die niet tot een reguliere bewind of mentorschap behoren,
  wordt een uurtarief van €73,20 in rekening gebracht.

Stuiver Beschermingsbewind en Mentorschap
Postbus 756 | 7500 AT ENSCHEDE

info@stuiverbb.nl | 088 482 07 77

Tel. bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur (ma t/m vr)

Een email kan altijd worden verstuurd en wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, tijdens kantooruren binnen 24 uur beantwoord.