Privacy

Privacy verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Stuiver Beschermingsbewind en Mentorschap (hierna Stuiver) is in de uitvoering van haar taken als bewindvoerder en/of mentor, genoodzaakt om (bijzondere) persoonsgegevens van haar cliënten te verzamelen, te documenteren en te delen met betrokken instanties. Stuiver zal alleen de hoogstnoodzakelijke gegevens verwerken en altijd in het belang van de onder bewind gestelde en/of onder mentorschap gestelde persoon handelen. Zonder het verkrijgen en verwerken van deze persoonsgegevens kan Stuiver haar werkzaamheden niet uitvoeren. De persoonsgegevens zullen onder meer worden gebruikt ter verkrijging van de beschikking van de rechtbank inzake het bewind en/of mentorschap en de periodieke evaluatie richting cliënt en kantonrechter. Verder zullen de persoonsgegevens voortdurend worden gebruikt t.b.v. de uitvoering van het bewind en/of mentorschap.
Cliënten hebben het recht om hun akkoord voor het verwerken door Stuiver van hun (bijzondere) persoonsgegevens te herzien. Zij zullen daartoe dan een akkoord voor opheffing van het bewind en/of mentorschap moeten vragen aan de kantonrechter. Pas nadat deze toestemming is verkregen, zal Stuiver haar werkzaamheden staken. Vanaf dat moment zal zij geen nieuwe persoonsgegevens meer verwerken. Voor wat betreft de reeds geregistreerde persoonsgegevens zal een bewaartermijn worden gehanteerd van 5 jaar en zal na het verstrijken daarvan overgegaan worden tot vernietiging van alle opgeslagen gegevens.

Stuiver Beschermingsbewind en Mentorschap
Postbus 756 | 7500 AT ENSCHEDE

info@stuiverbb.nl | 088 482 07 77

Tel. bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur (ma t/m vr)

Een email kan altijd worden verstuurd en wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, tijdens kantooruren binnen 24 uur beantwoord.