Beschermingsbewind

Waarom beschermingsbewind?

Iedere Nederlander die 18 jaar of ouder is, is meerderjarig. Volgens de wet moet iedereen die meerderjarig is, zijn eigen belangen kunnen behartigen. Ook zijn financiële. Toch zijn er meerderjarigen, zoals ouderen, ernstig zieken of gehandicapten, die om allerlei redenen tijdelijk of blijvend hun eigen geldzaken niet meer goed kunnen regelen.
Deze mensen kunnen hun financiën door een ander laten beheren. Vaak is dat een familielid of de zorginstelling waar deze mensen verblijven. Dit kan echter soms leiden tot onenigheid tussen familieleden of met de zorginstelling.

Om dat te voorkomen, wordt vaak gekozen voor beschermingsbewind door een onafhankelijke partij die tevens goed op de hoogte is van de regelgeving rond belastingwetgeving, sociale wetgeving, bezwaar en beroep enzovoort.

Wie is onze doelgroep?

Wij zijn er voor wie beschermingsbewind oorspronkelijk is bedoeld. Namelijk personen die vanwege een “geestelijke toestand” niet in staat zijn hun eigen financiën te behartigen. Bij Stuiver beschermingsbewind accepteren wij uitsluitend cliënten die voldoen aan dit criterium, waarbij het niet uit maakt of je wel of geen schulden hebt. Wij hebben dagelijks te maken met personen met een verstandelijke beperking,  een psychische  of psychiatrische problematiek. Een groep mensen die bijzonder kwetsbaar en beïnvloedbaar is. Mensen die vaak ten prooi vallen aan financieel misbruik door derden. Derden kunnen zijn zgn. vrienden, colporteurs, familie of zorgverleners. Deze vaak eenzame mensen nemen in aantal toe. Tevens wordt de maatschappij steeds gecompliceerder en gaat de communicatie met instanties (overheid, kabelbedrijven, woningcoöperatie, banken, enz.) steeds meer digitaal. De kosten van bewindvoering zijn een groeiende last voor de gemeenten en het is begrijpelijk dat hier aandacht voor is.

Wat verandert er voor de cliënt?

Zodra een bewindvoerder is aangesteld, kan de cliënt niet meer alleen over zijn/haar vermogen beschikken en is hij er ook niet meer verantwoordelijk voor. In het begin is dit wat onwennig, maar het betekent ook dat de cliënt een financiële zorg minder heeft.

Stuiver schrijft alle instanties en bedrijven aan waar de cliënt contact mee heeft en legt uit dat het vermogen van de cliënt onder bewind is gesteld en dat al zijn financiële post nu naar Stuiver moet worden gestuurd. Vanaf dat moment is Stuiver verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de financiële zaken van de cliënt.

Soms duurt het enkele maanden voordat al die instanties en bedrijven hun administratie hierop hebben aangepast. Tot die tijd moet financiële post die toch bij de cliënt komt, worden doorgestuurd naar Stuiver.

Jaarlijks leggen wij per cliënt verantwoording af aan de kantonrechter over de manier waarop wij het beschermingsbewind hebben gevoerd.

Hoe eindigt beschermingsbewind?

Beschermingsbewind eindigt als de cliënt overlijdt. beschermingsbewind eindigt ook als bewindvoering overgaat in curatele. Tot slot kan ook de cliënt bij de kantonrechter een verzoek indienen tot opheffing van het beschermingsbewind, of kan de bewindvoerder de kantonrechter verzoeken van haar taak te worden ontheven.

Hoe vraag ik bewind aan?

Om bewind aan te vragen verzoeken wij u om contact met ons op te nemen voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek. Een van onze medewerkers zal de betrokkene bezoeken in zijn of haar eigen omgeving en verstrekt informatie over beschermingsbewind, de werkwijze van Stuiver, wederzijdse verwachtingen en de kosten. Wilt u meer lezen over het aanvragen klik dan hier.

Stuiver Beschermingsbewind en Mentorschap
Postbus 756 | 7500 AT ENSCHEDE

info@stuiverbb.nl | 088 482 07 77

Tel. bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur (ma t/m vr)

Een email kan altijd worden verstuurd en wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, tijdens kantooruren binnen 24 uur beantwoord.