Klachtenregeling

Vindt u dat een consulent of mentor u onrechtvaardig heeft behandeld, een fout heeft gemaakt of u onheus heeft bejegend? Blijf er niet mee rondlopen. Bespreek uw klacht met die persoon zelf. Vaak geeft zo’n gesprek voldoende wederzijds begrip om weer samen verder te kunnen.

Mocht dit niet baten, dan kunt u hieronder in ons klachtenreglement lezen hoe u een klacht in kunt dienen.

 

Stuiver Beschermingsbewind en Mentorschap
Postbus 756 | 7500 AT ENSCHEDE

info@stuiverbb.nl | 088 482 07 77

Tel. bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur (ma t/m vr)

Een email kan altijd worden verstuurd en wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, tijdens kantooruren binnen 24 uur beantwoord.